0

Hengelose bedrijven hebben het op de RIT

Met de campagne ‘Hengelose bedrijven hebben het op de RIT’ (Rekenen – ICT – Taal) reikt de Stichting Samen voor Taal op maat oplossingen aan voor u als ondernemer bij het traceren en oppakken van laaggeletterdheid, lage computer- en rekenkennis. Met een minimale investering in tijd en geld helpt u uw werknemers en verlaagt u de onnodige, verborgen kosten.

Samen voor Taal

Stichting Samen voor Taal Hengelo is opgericht vanuit een hulpvraag van de gemeente Hengelo om regie te kunnen voeren ten aanzien van alle initiatieven in Hengelo wat betreft het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook zal zij fondsen werven wanneer nodig en de netwerkcommunicatie ten aanzien van het thema intensiveren. Bij de Stichting Samen voor Taal zitten de volgende partners om tafel; Gemeente Hengelo, WIJkracht/Carint Reggeland, Bibliotheek Hengelo, Rabo Bank Centraal Twente, Rotary Club Hengelo-Driene, Stichting Lezen & Schrijven, Taalpunt (Menthol) Hengelo en ROC Twente.

Het initiatief ‘Hengelose bedrijven hebben het op de RIT’ wordt in de maand juni 2017 gestart en zal in de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september 2017) als thema onder de aandacht worden gebracht in regio Hengelo.

 

RIT voor bedrijven

Hoge bedrijfskosten en inefficiency, maar onduidelijk waar dat door komt ? Wanneer medewerkers niet voldoende taalvaardig zijn, ontstaan er communicatiefouten tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten en leveranciers. Dit veroorzaakt fouten in orderinstructies, slechte offertes, begripsverwarring, verkeerde pakbonnen, foute afspraken en ga zo maar door.

Ondertussen neemt het gebruik van applicaties en digitale vaardigheden toe en moeten werknemers steeds meer lezen, schrijven en rekenen binnen hun werk. In Nederland beheersen 2,5 miljoen mensen deze basisvaardigheden onvoldoende (ze zijn laaggeletterd). Daarvan is 65% van Nederlandse afkomst en heeft 56% een baan. Over het algemeen redden ze zich op de werkvloer prima, maar kost hen dat veel energie en worden er onnodige fouten gemaakt.

Onnodig, omdat ze geholpen kunnen worden. Veel van hen hebben de taal- en rekenvaardigheden ooit wel geleerd, maar vaak onvoldoende of niet bijgehouden om diverse redenen. Meer informatie hierover vindt u op www.lezenenschrijven.nl. Lagere arbeidsproductiviteit en ongelukkige werknemers die zich steeds meer ‘ingraven’ om hun taalachterstand te verstoppen? Het hoeft niet meer. Tijd voor gerichte actie!

Met ‘Hengelose bedrijven hebben het op de RIT’ (Rekenen – ICT – Taal) reikt de Stichting Samen voor Taal op maat oplossingen aan voor u als ondernemer bij het traceren en oppakken van laaggeletterdheid, lage computer en rekenkennis. Met een minimale investering in tijd en geld middels een snelle en uitgekiende test (taal en rekenmeter) onder begeleiding van de Stichting Lezen & Schrijven helpt u uw werknemers en verlaagt u onnodige, verstopte bedrijfskosten. Werknemers die wat taalondersteuning kunnen gebruiken, kunnen in een taaltraject op maat bij u op het bedrijf of via één van de taaltrajecten in Hengelo worden geplaatst. In de wijk, via het Taalpunt of bij het ROC. Meer weten? Mail naar laaggeletterdheid@hengelo.nl


Taaltrajecten Hengelo

Om laaggeletterdheid terug te dringen en op zoveel mogelijk niveaus taaltrajecten te kunnen aanbieden, werken in Hengelo partners samen binnen het programma Taal voor het Leven. Bestaande lokale kennis en infrastructuur wordt ingezet om meer mensen met onvoldoende basisvaardigheden te vinden en te helpen naar een hoger taalniveau. Er wordt gewerkt met goed opgeleide taalvrijwilligers en professionele docenten om deelnemers te enthousiasmeren en te begeleiden.

Taalpunt (Menthol) en het Taalcafé

Het Taalpunt bevindt zich op de tweede verdieping van Bibliotheek Hengelo Stad. Hier kunnen particuliere deelnemers en maatschappelijke organisaties zich melden om een taaltraject te volgen.

ROC van Twente

Bij het ROC kunnen particuliere deelnemers een intakegesprek aanvragen om een taaltraject bij het ROC of in de Wijk te kunnen volgen. Ook kunnen maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het ROC terecht voor een advies over taaltrajecten.

De organisaties die taaltrajecten aanbieden werken samen met welzijnsorganisatie WIJkracht, gemeente Hengelo en Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid in Hengelo terug te dringen.


Partners

Zowel het bestuur van de stichting als het campagneteam bestaat uit vrijwilligers. Om de projecten en activiteiten van Stichting Samen voor Taal te kunnen faciliteren is soms sponsoring en ondersteuning nodig. Sponsoren die in de afgelopen jaren hebben bijdragen:

  • Diverse sponsoren Symposium laaggeletterdheid juni 2014
  • Rabobank Centraal Twente 2014
  • Rotary Club Hengelo-Driene 2014-heden
  • Lions Club Hengelo 2015, volledige opbrengst Haringparty
  • Rotary Club Twente Zuid 2016, volledige opbrengst Lente Birdie
In het bestuur van de Stichting Samen voor Taal zijn vertegenwoordigd;


        

Adviseurs en ondersteunend lid van de Stichting;

    

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. De Stichting heeft het maatschappelijk probleem laaggeletterdheid op de kaart gezet. De stichting verzamelt kennis, doet aan scholing, zet het thema op de agenda en zorgt voor bewustwording van het maatschappelijk probleem. Inmiddels zijn er meer dan 900 samenwerkingspartners.

Rotary

Rotary Nederland heeft het thema laaggeletterdheid hoog op de agenda staan en voerde in mei 2016 een TV- en internetcampagne rondom ‘Laaggeletterdheid’

Stichting Samen voor Taal

laaggeletterdheid@hengelo.nl
Correspondentieadres:
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo (Ov.)